Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2012 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2013

Wykaz stawek i opłat obowiązujących w roku 2013

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2013

1) podatek od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXI/308/2012 RADY MIASTA WISŁY z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku

2) podatek od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXI/309/2012 RADY MIASTA WISŁY z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

3) opłata targowa
UCHWAŁA NR XLIV/548/2010 RADY MIASTA WISŁA z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

4) opłata miejscowa
UCHWAŁA NR XI/146/2011 RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XXI/321/2012 RADY MIASTA WISŁY z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

6) opłata prolongacyjna
UCHWAŁA NR XVII/242/2012 RADY MIASTA WISŁY z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie