Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 15:10 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

Dokumenty zostały opublikowane w formie załączników.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018

3) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 [aktualnie brak]

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wisła w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 [aktualnie brak]

5) Raport o stanie Miasta Wisła za rok 2018 [aktualnie brak]

6) Uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018 [aktualnie brak]

b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wisła za rok 2018 [aktualnie brak]

c) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Wisła za rok 2018 [aktualnie brak]

7) Publikacja sprawozdania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego [aktualnie brak]

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie