Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 maja 2019 12:33 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sesja VI Rady Miasta Wisła w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Porządek obrad VI Sesji Rady Miasta Wisła zwołanej na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godz. 13:00 znajduje się poniżej.

Transmisję sesji jak i późniejszy jej zapis będzie można obejrzeć na żywo TUTAJ.


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2019r.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8.Analiza realizacji wniosków podjętych w 2018 roku

9.Podjęcie następujących uchwał:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

b) zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

c) zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

d)w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2019-2023

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3209/5 położonej w Wiśle

f)w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu

g) w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/417/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wisła na lata 2016-2023”

10.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11.Komunikaty i informacje.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad sesji.


Protokół z sesji dostępny poniżej:Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie