Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2019 15:19 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Sesja V/2019 Rady Miasta Wisła w dniu 28 marca 2019 roku

Porządek obrad V Sesji Rady Miasta zwołanej na dzień 28 marca 2019 roku na godz. 14:00 znajduje się poniżej

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Wisła z dnia 28 lutego 2019r.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisła w 2019 roku

9.Podjęcie następujących uchwał:

a) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

b) zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

c) zmieniająca uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

d) W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu

e) w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.

g) w sprawie: zmiany treści Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego załącznik do uchwały nr II/31/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

10.Interpelacje i zapytania.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

12. Komunikaty i informacje

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad sesji.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie