Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 08:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja III/2019 w dniu 31 stycznia 2019 roku

Wykaz podjętych uchwał:

1.Uchwała Nr II/53/2019 Rady Miasta Wisła w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2.Uchwała Nr III/46/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

3. Uchwała Nr III/52/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/15/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

4. Uchwała Nr III/60/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

5. Uchwała Nr III/59/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne

6. Uchwała Nr III/56/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat.

7.Uchwała Nr III/55/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

8.Uchwała NR III/57/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła

9. Uchwała Nr III/58/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

10.Uchwała Nr III/48/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019

11. Uchwała Nr III/47/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca budżet Miasta Wisłą na rok 2019

12. Uchwała Nr III/54/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

13. Uchwała Nr III/50/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/30/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko Biała z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

14. Uchwała Nr III/49/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

15.Uchwała Nr III/51/2019 Rady Miasta Wisła z dnia 31 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr II/29/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie