Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2019 10:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 25 załączników 25

Sesja III/2019 w dniu 31 stycznia 2019 roku

Porządek obrad III Sesji Rady Miasta Wisła zwołanej na dzień 31 stycznia 2019 roku na godzinę 14:00 znajduje się poniżej.

Transmisję z obrad będzie można obejrzeć przechodząc TUTAJ.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad (ewentualne zmiany).

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Wisła z dnia 20 stycznia 2019r.

4.Wystąpienie zaproszonych gości.

5.Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Wisła.

6.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczących Komisji.

7.Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Miasta Wisła.

8.Podjęcie następujących uchwał:

a)zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła

b)zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019

c)zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019

d) w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

e)zmieniająca uchwałę Nr II/30/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko Biała z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

f)zmieniająca uchwałę Nr II/29/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

g)w sprawie zmiany uchwały nr I/15/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018r. zmieniającej uchwałę nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych

h)w sprawie zmiany uchwały Nr I/16/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

j)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

k)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat.

l)w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła

m)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

9.Interpelacje i zapytania.

10.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania11.Komunikaty i informacje.12.Wolne wnioski.13.Zamknięcie obrad sesji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie