Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 10:57 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przetarg nieograniczony PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W WIŚLE CENTRUM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ w ramach zadania Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle Centrum – etap II: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z przyległym otoczeniem oraz w ramach zadania Klub Senior+ Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie