Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2019 10:55 | wersja 7 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 na terenie miasta Wisły

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019zima_2019_2020/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie