Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2018 12:11 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019 na terenie miasta Wisły_2

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018zima_2018_2019_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie