Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 października 2018 10:51 | wersja 6 | Ten dokument ma 19 załączników 19

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019 na terenie miasta Wisły

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018zima_2018_2019/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie