Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2015 09:21 | wersja 9 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 na terenie miasta Wisły_przetarg_2

Przetarg nieograniczony powyżej kwot unijnych.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2015odsniezanie_przetarg_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie