Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Przetarg nieograniczony na WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI I ZMIANA POKRYCIA DACHU SZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1_2

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019dach_hala_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie