Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2019 09:30 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Wisła - Jabłonków - Historia nas łączy. Rewitalizacja skweru przy rondzie OAZA_3.

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019skwer_oaza_3/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie