Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2015 09:26 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii dowolnej o parametrach określonych w dokumentacji przetargowej do 65 nieruchomości na terenie Miasta Wisła RGŚ.271.26.2015.JP:

Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2015internet/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie