Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 maja 2019 07:39 | wersja 4 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Przetarg nieograniczony na Remonty zniszczonych przez powódź dróg na terenie Gminy Wisła

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019drogi_powodz/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie