Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2019 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Przetarg nieograniczony na Remonty cząstkowe dróg na obszarze Miasta Wisła w roku 2019 oraz wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami.

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019drogi_czastkowe/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie