Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 listopada 2018 13:37 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Głębce oraz remont uszkodzonego przepustu w Wiśle Głębce w Leśnictwie Łabajów od km 0+000 do 0+196 na długości 196,00 m_2

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018droga_glebce_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie