Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2017 12:23 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Remont (modernizacja) dróg gminnych - ul. Różana

Przetarg nieograniczony poniżej kwot wynikających z art 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2016droga_rozana/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie