Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 14:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Przetarg nieograniczony na realizację zadania Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła_3

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018centrum_edukacji_3/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie