Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2015 10:59 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Przetarg nieograniczony na Ocieplenie elewacji północno-wschodniej i malowanie elewacji bocznych w budynku mieszkalnym przy pl. Hoffa 4 w Wiśle

Przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.


Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2015ocieplenie/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie