Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2018 08:29 | wersja 6 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż 14 (w tym prawo opcji dotyczące 3 lamp) lamp solarnych hybrydowych wzdłuż dróg na terenie Gminy Wisła

Przetarg nieograniczony, poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018lampy_hybrydowe/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie