Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2018 12:43 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Przetarg nieograniczony na Budowę kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła_2

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2018centrum_edukacji_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie