Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2019 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Podstawowa kwota dotacji - rok 2019

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie - stosownie do art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Styczeń 2019

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 10.614,04 PLN (wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 186,33 - w tym 6,34 dzieci niepełnosprawnych (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 7.967,01 PLN (wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku).

4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych: 109,67 - w tym 0 dzieci niepełnosprawnych: (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.403,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny: Gmina Ustroń.

Dokument aktualizujący: Zarządzenie Nr OR.0050.284.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie