Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 16:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podstawowa kwota dotacji - rok 2019

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie - stosownie do art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.).

Maj 2019

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 10.944,85 PLN (od 1 maja 2019 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 181 - w tym 4 dzieci niepełnosprawnych (wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 7.640,11 PLN (od 1 maja 2019 roku).

4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych: 111 - w tym 1 dziecko niepełnosprawne: (wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.403,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny, posiadająca najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca: Gmina Szczyrk.

Dokument aktualizujący: Zarządzenie Nr OR.0050.72.2019 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie aktualizacji wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.


Styczeń 2019

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 10.614,04 PLN (od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku).

2) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 186,33 - w tym 6,34 dzieci niepełnosprawnych (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 7.967,01 PLN (od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku).

4) Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych: 109,67 - w tym 0 dzieci niepełnosprawnych: (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2018 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 1.403,00 PLN.

6) Wskaźnik zwiększający: nie dotyczy

7) Najbliższa gmina prowadząca przedszkole lub oddział przedszkolny, posiadająca najbardziej zbliżony wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca: Gmina Ustroń.

Dokument aktualizujący: Zarządzenie Nr OR.0050.284.2018 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na rok 2019 dla szkół i placówek niepublicznych oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie