Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2003 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podatek od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2003


 

PODATEK

STAWKA
[zł]

od budynków mieszkalnych i ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

0,51
(0,45 - 2002r)

od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

0,51
(0,45 - 2002r)

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

16.50
(15.80 - 2002r)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

3,46 (10,80 - 2002r)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

8,06
(7,84 - 2002r)

od części budynków mieszkalnych przeznaczonych okresowo na pokoje gościnne
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

13,00
(8,42 - 2002r)

od budynków gospodarczych lub ich części trwale związanych z gruntem
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,82
(4,70 - 2002r)

od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,82
(4,70 - 2002r)

od pozostałych budynków lub ich części zajętych na inne cele przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,82
(4,70-2002r)
od budowli
% wartości rocznie
2,00
(2,00 - 2002r)

od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
od 1 m2 powierzchni rocznie

 

0,55
(0,49 - 2002r)

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni rocznie

 

3,38
(3,28 - 2002r)

od pozostałych gruntów stanowiących własność bądź będących w posiadaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
od 1 m2 powierzchni rocznie

 

0,10
(0,08 - 2002r)Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki i grunty zajęte na działalność ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części związanych z działalnością gospodarczą
  2. budynki i grunty będące w dyspozycji instytucji kultury
  3. budynki i grunty administrowane przez gminną jednostkę organizacyjną - gospodarstwo pomocnicze
  4. budynki, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne
  5. budowle stanowiące mienie komunalne, wykorzystywane do odprowadzania i oczyszczania ścieków


Częściowo zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące mienie komunalne oddane w użytkowanie zależne do wysokości 50% stawek podstawowych


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie