Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 9 maja 2019 16:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Podstawowa kwota dotacji - rok 2019

  Podstawowa kwota dotacji - rok 2019

  Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji, statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie - stosownie do art. 46 ustawy z dnia 27 października (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 maja 2019 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa trasy pieszo-rowerowej w Dolinie Czarnego - Etap III"

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa trasy pieszo-rowerowej w Dolinie Czarnego - Etap III"

  Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.69.2019.TL.6705 z dnia 6 maja 2019 r. znajduje się w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 9 maja 2019 10:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

  Wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Wisła realizowany jest przez podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia Burmistrza Miasta zgodni z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie