Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 6 września 2019 12:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych

  Petycja w sprawie opublikowania w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych

  Treść petycji, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wiśle w dniu 26.08.2019 r. w załączeniu poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 6 września 2019 12:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ulgi w podatku od środków transportowych

  Ulgi w podatku od środków transportowych

  1) obniżona stawka podatkowa dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (CNG, LNG, wodór, elektryczność, itp.)

  ------
  2) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa


  przeczytaj całość »

 3. 6 września 2019 12:31 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Ulgi w podatku od nieruchomości

  Ulgi w podatku od nieruchomości

  1) zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (…)

  przeczytaj całość »

 4. 6 września 2019 12:26 | wersja 9 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

  Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

  1) umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty pieniężnych należności cywilnoprawnych

  ------
  2) Ulgi w spłacie zobowiązań na podstawie ustawy o finansach publicznych

  przeczytaj całość »

 5. 6 września 2019 12:25 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ulgi w sprawie należności publicznoprawnych

  Ulgi w sprawie należności publicznoprawnych

  1) Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  ------
  2) Ulgi w spłacie należności na podstawie ustawy o finansach publicznych


  przeczytaj całość »

 6. 5 września 2019 15:36 | wersja 2 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury w sprawie przyjęcia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Wisła, zwanej dalej „uchwałą krajobrazową”

  Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji będącej podstawą do przeprowadzenia procedury w sprawie przyjęcia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaj materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla Miasta Wisła, zwanej dalej „uchwałą krajobrazową”

  Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie