Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 czerwca 2019 10:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie planu szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Wiśle na rok 2019 oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.16.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie polityki szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Wiśle

  Zarządzenie w sprawie planu szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Wiśle na rok 2019 oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.16.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie polityki szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Wiśle

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 17 czerwca 2019 10:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle, aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle, aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle oraz aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2018/2019

  Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle, aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle, aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wiśle i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle oraz aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Przedszkoli Miejskich na rok szkolny 2018/2019

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 17 czerwca 2019 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019

  Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 17 czerwca 2019 10:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Ples kierownika referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Ples kierownika referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska do zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów kompleksowej dostawy energii elektrycznej

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 5. 17 czerwca 2019 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berdychowskiemu – pracownikowi Referatu Organizacyjnego do składania zamówień na portalu PWPW Centrum Usług Zaufania

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Berdychowskiemu – pracownikowi Referatu Organizacyjnego do składania zamówień na portalu PWPW Centrum Usług Zaufania

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 6. 17 czerwca 2019 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Małyszowi – kierownikowi Referatu Finansowego do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Małyszowi – kierownikowi Referatu Finansowego do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie