Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2019 09:42 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nabór na stanowisko psychologa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle ogłasza nabór na wolne stanowisko psychologa w Zespole Informacyjno-Konsultacyjnym ds.pomocy rodzinie .

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na ww. stanowisko proszone są o kontakt telefoniczny : 33 855 35 53 , mailowy : mops.kierownik@um.wisla.pl lub bezpośrednio w siedzibie i w godzinach pracy Ośrodka - Wisła, Pl. B.Hoffa 3 w terminie do 31 października br. na parterze pokój nr 9.

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymagania konieczne: Osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku psychologa muszą mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologia, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie