Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza Miasta

 1. 27 lipca 2017 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Beaty Stebel kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Beaty Stebel kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.121.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 2. 27 lipca 2017 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Tadeusza Chmiela kierownika Referatu Organizacyjnego w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Tadeusza Chmiela kierownika Referatu Organizacyjnego w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.120.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 3. 27 lipca 2017 09:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Zarychty kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Zarychty kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.119.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 4. 27 lipca 2017 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Lipińskiego kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pana Krzysztofa Lipińskiego kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.118.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 5. 27 lipca 2017 09:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Ples kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Ewy Ples kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.117.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 6. 27 lipca 2017 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szalbot kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szalbot kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie nr Or.0050.116.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 7. 27 lipca 2017 09:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle do reprezentowania interesów Gminy Wisła we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Zespołu Szkół Nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle do reprezentowania interesów Gminy Wisła we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Zespołu Szkół Nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER)

  Zarządzenie nr Or.0050.112.2017 znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie