Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza Miasta

 1. 20 października 2017 11:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

  Poniżej w załączniku Zarządzenie Nr Or.0050.188.2017 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 października 2017 r.

  przeczytaj całość »

 2. 20 września 2017 12:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wisła, w dniu 26 listopada 2017r.

  Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wisła, w dniu 26 listopada 2017r.

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 3. 20 września 2017 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018’’ stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Wisła

  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018’’ stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Wisła

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

 4. 20 września 2017 12:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle do reprezentowania interesów Gminy Wisła we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ( Erasmus+)

  Zarządzenie w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle do reprezentowania interesów Gminy Wisła we wszystkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ( Erasmus+)

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie