Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2017 - OGŁOSZENIA

 1. 6 grudnia 2017 14:26 | wersja 5 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Składanie ofert do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 13.00,osobiście - na biurze podawczym (w takim przypadku w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um (…)

  przeczytaj całość »

 2. 1 grudnia 2017 10:21 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

  przeczytaj całość »

 3. 22 listopada 2017 07:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wsparcie mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez wsparcie mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Gmina Wisła, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (wymóg wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie