Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2016 - OGŁOSZENIA

 1. 9 grudnia 2016 11:56 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Wiśle

  Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Wiśle

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot wynikających z art 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  przeczytaj całość »

 2. 9 grudnia 2016 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśle”

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśle”

  Gmina Wisła, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (wymóg wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i będzie podstawą wyboru (…)

  przeczytaj całość »

 3. 5 grudnia 2016 10:05 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych pn."Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła"

  Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych pn."Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła"

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 24 listopada 2016 07:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na ”Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem map podziałowych i z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla modernizacji (remontu) drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek_2”

  Zapytanie ofertowe na ”Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem map podziałowych i z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla modernizacji (remontu) drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek_2”

  Zamówienie publiczne poniżej kwoty 30 tysięcy euro.

  przeczytaj całość »

 5. 18 listopada 2016 12:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Adaptacji i rozbudowy zaplecza amfiteatru na pomieszczenia dla Wiślańskiego Centrum Kultury"

  Szacowanie wartości zamówienia dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla "Adaptacji i rozbudowy zaplecza amfiteatru na pomieszczenia dla Wiślańskiego Centrum Kultury"

  Gmina Wisła, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty cenowej, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (wymóg wynikający z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i będzie podstawą wyboru trybu (…)

  przeczytaj całość »

 6. 15 listopada 2016 10:38 | wersja 4 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na ”Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem map podziałowych i z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla modernizacji (remontu) drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek ”

  Zapytanie ofertowe na ”Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem map podziałowych i z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla modernizacji (remontu) drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek ”

  Zamówienie publiczne poniżej kwoty 30 tysięcy euro.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie