Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2015 - OGŁOSZENIA

 1. 9 października 2015 11:33 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

  Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

  Postępowanie poniżej progu 30.000,00 EURO

  przeczytaj całość »

 2. 9 października 2015 11:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na realizację zadań pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2025” ​​oraz „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Wisła”

  Zapytanie ofertowe na realizację zadań pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2025” ​​oraz „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Wisła”

  Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

  przeczytaj całość »

 3. 5 października 2015 09:26 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii dowolnej o parametrach określonych w dokumentacji przetargowej do 65 nieruchomości na terenie Miasta Wisła RGŚ.271.26.2015.JP:

  Przetarg nieograniczony na Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w technologii dowolnej o parametrach określonych w dokumentacji przetargowej do 65 nieruchomości na terenie Miasta Wisła RGŚ.271.26.2015.JP:

  Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.

  przeczytaj całość »

 4. 25 września 2015 12:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Prośba o wstępną wycenę dla zrealizowania aplikacji rozszerzonej rzeczywistości dla Gminy Wisła - Informacja cenowa do szacowania wartości zamównienia

  Prośba o wstępną wycenę dla zrealizowania aplikacji rozszerzonej rzeczywistości dla Gminy Wisła - Informacja cenowa do szacowania wartości zamównienia

  Gmina Wisła zwraca sie z prośbą o wycenę zrealizowania aplikacji rozszerzonej rzeczywistości dla Gminy Wisła w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

 5. 24 września 2015 10:39 | wersja 3 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z drogi ul. Sarnia do potoku Dziechcinka w Wisle Dziechcince oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego

  Zapytanie ofertowe na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z drogi ul. Sarnia do potoku Dziechcinka w Wisle Dziechcince oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego

  Zapytanie ofertowe poniżej 30.000,00 euro

  przeczytaj całość »

 6. 22 września 2015 09:21 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego, skład komputerowy oraz wydruk 27.500 sztuk egzemplarzy map miasta Wisły

  Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu graficznego, skład komputerowy oraz wydruk 27.500 sztuk egzemplarzy map miasta Wisły

  Zapytanie ofertowe

  Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Wiśle zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na opracowanie projektu graficznego, skład komputerowy oraz wydruk 27.500 sztuk (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie