Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2017 12:29 | wersja 16 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Informacja ogólna - kontakt

Urząd Miejski w WiślePlac Bogumiła Hoffa 3

tel. +48 33 8552425
fax +48 33 8552995
email: um@wisla.pl

Numery telefonów zewnętrznych:

33 855-24-25 - Sekretariat Burmistrza Miasta
33 855-21-13 - Skarbnik Miasta
33 855-26-60 - Biuro Rady Miasta
33 857-88-49 - Referat Organizacyjny
33 855-27-25 - Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
33 855-22-15 - Referat Gospodarki Komunalnej
33 855-32-97 - Referat Gospodarki Komunalnej (drogi)
33 857-88-50 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska
33 851-38-86 - Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska (odpady komunalne)
33 857-88-47 - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
33 855-35-95 - Urząd Stanu Cywilnego
33 855-24-29 - Referat Finansowy
(podatki)
33 855-35-53 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33 855-25-21 - Straż Miejska
33 855-26-91 - Biblioteka Miejska
33 855-20-78 lub
33 855-29-44
- Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
33 855-34-47
33 855-29-67 (FAX)
- Wiślańskie Centrum Kultury
33 855-34-56 - Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu


Godziny pracy Urzędu :

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 13:00


Godziny pracy kasy Urzędu:

Poniedziałek
7:00 - 14:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 14:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 12:00

Ogólnodostępne rachunki bankowe:

1) podatki i opłaty lokalne - podatnicy mają przyznane indywidualne numery rachunków bankowych,
2) (INGBPLPW) PL 50 1050 0099 6887 5555 0000 5555 - opłata skarbowa (nie dotyczy tzw. informacji adresowej!),
3) (INGBPLPW) PL 21 1050 0099 6887 5656 0000 5656 - opłata miejscowa,
4) (INGBPLPW) PL 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011 - pozostałe dochody, w tym tzw. informacja adresowa

Wystawianie faktur i rachunków:

W związku z tzw. ustawą centralizującą VAT w gminach* prosimy o uwzględnienie nowych zasad wystawiania faktur poprzez zastosowanie dwóch pól, tj. „Nabywca” i „Odbiorca”:

Nabywca:

Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
NIP: 548-24-05-659

Odbiorca:

Urząd Miejski w Wiśle
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

Analogicznie, w przypadku wystawiania faktur na jednostki budżetowe, nabywca pozostaje Gmina Wisła, a jako odbiorcę wskazuje się jednostkę budżetową.


* ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r., poz.1454)


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie