Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2010 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach Prezydenta RP


 
Głos ważny
 
Warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie „ X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.
 
  
 
Głos nieważny
 
Głos jest nieważny w razie:
 
·        Oddania głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata,
·        Nieoddania głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „X” w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata,
·        Oddania głosu na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie