Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2010 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe na zakup żużla


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ

Do zamowienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

(podstawa prawna: art. 4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy)

 Przedmiot zamówienia DOSTAWA: ŻUŻEL KOD ODPADU 10 01 01 ORAZ JEGO TRANSPORT 
 Opis przedmiotu zamówienia

 Zakup żużla  (400 ton)  wraz z transportem na drogi gminne.  Szczegółowa lokalizacja miejsc zlecana będzie przez Zamawiającego w formie pisemnej.

Wymagania : samochód wyładowczy max.9-10 ton

Oferta powinna zawierać cenę brutto:  1 tony żużla oraz cenę brutto transportu 1 tony materiału

 Konatakt z Zamawiającym  numer telefonu 33 855 32 97
 Termin składania ofert  do 14 października 2010r. (data wpływu do siedziby Zamawiającego )
 Termin realizacji zamówienia  30 listopada 2010r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie