Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oznakowania centrum Miasta Wisły zgodnie z załączonym planem


   Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art.4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy)

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu oznakowania centrum Miasta Wisły zgodnie z załączonym planem (w załączniku poniżej)

Opis przedmiotu zamówienia:

Długość dróg objętych projektem 2400m, ilość skrzyżowań 14.

Kontakt
z Zamawiającym:

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela pracownik Miejskiej Służby Drogowej. 
Nr telefonu kontaktowego: 33 8553297            

Termin składania ofert:
do dnia 04.12.2008r. (data wpływu do siedziby zamawiającego)
Termin realizacji projektu oznakowania: do dnia 11.12.2008r.

Plan z zakresem opracowania projektu organizacji ruchu w centrum miasta Wisła znajduje się w załączniku poniżej.

Informujemy, że na zrealizowanie tego zamówienia przewidujemy kwotę w wysokości około 15.000 zl brutto.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie