Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 grudnia 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zapytanie ofertowe na likwidację odpadów roślinnych z Parku Kopczyńskiego


 

Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art.4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy)

Przedmiot zamówienia:

Likwidacja odpadów roślinnych z Parku Kopczyńskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

Likwidacja odpadów roślinnych oraz miejsca ich składowania (skoszona trawa, liście) około 100m3

Kontakt
z Zamawiającym:

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela pracownik Miejskiej Służby Drogowej. 
Nr telefonu kontaktowego: 33 8553297            

Termin składania ofert:
08.12.2008r. (data wpływu do siedziby zamawiającego)

 Prosimy o podanie ceny za likwidację 1m3 odpadów roślinnych. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z załadunkiem, wywozem i zagospodarowaniem materiału roślinnego oraz uprzętnięciem miejsca składowania.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie