Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 stycznia 2012 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

Najnowsza wersja

Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza i poprawą zagospodarowania otoczenia


 

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.

Wersja elektroniczna wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczona dla zakwalifikowanych wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert będzie zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/amfiteatr/

  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie