Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2009 | wersja 3 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Najnowsza wersja

Zadaszenie amfiteatru wraz z modernizacją jego zaplecza i poprawą zagospodarowania otoczenia


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym oraz wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczona dla zakwalifikowanych wykonawców do czasu upływu terminu składania ofert będzie zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/amfiteatr/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie