Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lutego 2014 | wersja 73 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wykaz stanowisk


 

Wykaz stanowisk

L.p. 

 Nazwisko          Imię 

Stanowisko 

Komórki organizacyjne 

Nr biura 

 Nr telefonu wewnętrznego

 1

Poloczek Jan

Burmistrz 

 

 203

102

 2

Forias Lidia

 Z-ca Burmistrza

 

210

104

 3

Cieślar Jan

 Sekretarz

 

103

143

 4

Cieślar Damian

Skarbnik Miasta


 116

 125

5
Małysz ŁukaszZ-ca Skarbnika
Referat Finansowy 114103

 6

Pagieła Elżbieta

 Radca Prawny

 

  103

 143

 7

Pilch Dorota

Inspektor

Referat Finansowy

 112

 135

 8

Wantulok Mariola

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 9

Majewski Jacek

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 10

Cienciała Renata

  Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 11

Cieślar Ewa

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 12

Wrzecionko Alicja

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

13

Mazur Wiesława 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 121

 123

14

Halina Szlaur

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

15

Kuszel Maria

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 117

 126

 16

Sosińska-Bednarczyk Jowita 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 114

 103

 17

Wardas Stanisław 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 121

 123

 18

Wisełka Anna

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 19

Szmid Małgorzata

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

20
Pilch Magdalena
Młodszy referent
Referat Finansowy102142

 21

Lipiński Krzysztof 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 209

 105

 22

Podżorska  Emilia 

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 209

 106

 23

Tlałka Róża

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 24

Wrzecionko Monika

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 25

Pieszka Artur

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 26

Ples Ewa

Kierownik

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 205

 136

 27

Pezda Janusz 

 Inspektor

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 28

Pik Ewa

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 29

Jarosz Paulina

 Podinspektor

Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

116

 30

Kamiński Krzysztof

Inspektor

  Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 31

Szalbot Aneta

 Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 102

142

 32

Bujok Anna

 Inspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 33

Szuszkiewicz Martyna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 34

Stebel Beata

Kierownik Referatu 

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 35

Cieślar Alicja 

 Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 36

Cieślar  Lidia

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 37

Urbański Dariusz

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 38

Chmiel Tadeusz 

 Kierownik Referatu

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 39

Roman Małgorzata

Inspektor 

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 40

Szalbot Grażyna

 Inspektor

 Referat
Organizacyjny

 108

122

 41

Słowiok Alina

 Goniec

 Referat
Organizacyjny

-

-

 42

Hernik Joanna

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 203

101

 43

Berdychowski   Janusz 

Informatyk

Referat
Organizacyjny

 2

128 

 44

Czyż Magdalena 

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

1

121

 45

Walkiewicz Grzegorz

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 2

128

 46

Migała-Dołęgowska Monika

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

201

114

 47

Szalbot Małgorzata

Kierownik Referatu

Referat Gospodarki
 Komunalnej

 123

 115

48

Sztajnert KrzysztofZ-ca KierownikaReferat Gospodarki
 Komunalnej
120133

49

Pilch Anna 

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Komunalnej

 122

 107

50


Polok Janina

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Komunalnej

123

134

51Pilch AleksandraPodinspektor

Referat Gospodarki
 Komunalnej

119
119
52Czyż Paweł
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
53Szturc Andrzej
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
54Gawlas Radosław
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
55Cichy  Paweł

pracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
56
Polok Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
57
Szalbót  Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
58
Czyż Adampracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
59
Szturc  Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
60
Pilch Dariuszpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
61
Suszka Jacekpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-

62

Szatan Irena

Kierownik

 Urząd Stanu Cywilnego

 101

 117

 63

Zarychta Ewa

 Kierownik

 Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

 64

Czyż-Kaźmierczak Katarzyna

Inspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

 65

Kubaszewska Katarzyna

Inspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

66
Kaczorowski KrzysztofPodinspektorReferat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu-
124

 67

Bielski Łukasz

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

124

 68

Małysz Jan 

kierowca

 Referat Organizacyjny

-

-

 69

Miś Beata

 Komendant

Straż Miejska 

-

-

 70

Pilch  Mirosław 

  strażnik

 Straż Miejska

-

-

 71

Miech    Mirosław 

   strażnik  

 Straż Miejska

-

-

 72

Drobisz-Szturc Monika 

  strażnik 

 Straż Miejska

-

-

 73

Pliszczyński  Wojciech 

 Z-ca Komendanta

 Straż Miejska

-

-

 74

Pilch Stanisław

 strażnik

 Straż Miejska

-

-

 75

Szturc Henryk

strażnik

 Straż Miejska

-

-

 76

Kędzior  Roman 

dozorca-obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 77

Czyż   Jerzy 

 dozorca obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 78

Jurosz  Piotr 

dozorca obsługa mon. 

 Straż Miejska

-

-

 79

Klimek Danuta

 Sprzątaczka 

 

-


   

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie