Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2012 | wersja 69 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wykaz stanowisk


 

Wykaz stanowisk

L.p. 

 Nazwisko          Imię 

Stanowisko 

Komórki organizacyjne 

Nr biura 

 Nr telefonu wewnętrznego

 1

Poloczek Jan

Burmistrz 

 

 203

102

 2

Forias Lidia

 Z-ca Burmistrza

 

210

104

 3

Cieślar Jan

 Sekretarz

 

103

143

 4

Cieślar Damian

Skarbnik Miasta


 116

 125

 5

Pagieła Elżbieta

 Radca Prawny

 

  103

 143

 6

Pilch Dorota

Inspektor

Referat Finansowy

 112

 135

 7

Wantulok Mariola

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 8

Majewski Jacek

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 9

Cienciała Renata

  Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 10

Cieślar Ewa

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 11

Wrzecionko Alicja

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

12

Mazur Wiesława 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 121

 123

13

Halina Szlaur

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

14

Kuszel Maria

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 117

 126

 15

Sosińska-Bednarczyk Jowita 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 114

 103

 16

Wardas Stanisław 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 121

 123

 17

Wisełka Anna

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 18

Szmid Małgorzata

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 19

Małysz Łukasz

 Inspektor

 Referat Finansowy

 114

 103

 20

Lipiński Krzysztof 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 209

 105

 21

Podżorska  Emilia 

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 209

 106

 22

Tlałka Róża

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 23

Wrzecionko Monika

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 24

Pieszka Artur

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 208

 106

 25

Ples Ewa

Kierownik

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 205

 136

 26

Pezda Janusz 

 Inspektor

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 27

Pik Ewa

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 28

Jarosz Paulina

 Podinspektor

Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

116

 29

Kamiński Krzysztof

Inspektor

  Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 30

Szarzec Joanna

 Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

113

 31

Bujok Anna

 Inspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 32

Szuszkiewicz Martyna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 33

Stebel Beata

Kierownik Referatu 

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 34

Cieślar Alicja 

 Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 35

Cieślar  Lidia

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 36

Urbański Dariusz

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 37

Chmiel Tadeusz 

 Kierownik Referatu

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 38

Roman Małgorzata

Inspektor 

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 39

Szalbot Grażyna

 Inspektor

 Referat
Organizacyjny

 108

122

 40

Słowiok Alina

 Goniec

 Referat
Organizacyjny

-

-

 41

Hernik Joanna

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 203

101

 42

Berdychowski   Janusz 

Informatyk

Referat
Organizacyjny

 2

128 

 43

Czyż Magdalena 

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

1

121

 44

Walkiewicz Grzegorz

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 2

128

 45

Migała-Dołęgowska Monika

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

201

114

 46

Szalbot Małgorzata

Kierownik Referatu

Referat Gospodarki
 Komunalnej

 123

 115

47

Sztajnert KrzysztofZ-ca KierownikaReferat Gospodarki
 Komunalnej
120133

48

Pilch Anna 

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Komunalnej

 122

 107

49

Polok Janina

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Komunalnej

123

134

50Pilch AleksandraPodinspektor

Referat Gospodarki
 Komunalnej

119
119
51Czyż Paweł
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
52Szturc Andrzej
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
53Gawlas Radosław
pracownik fizycznyReferat Gospodarki
 Komunalnej
-
-
54Cichy  Paweł

pracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
55
Polok Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
56
Szalbót  Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
57
Czyż Adampracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
58
Szturc  Andrzejpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
59
Pilch Dariuszpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-
60
Suszka Jacekpracownik fizyczny

Referat Gospodarki
 Komunalnej

-
-

61


Szatan Irena

Kierownik

 Urząd Stanu Cywilnego

 101

 117

 62

Zarychta Ewa

 Kierownik

 Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

 63

Czyż-Kaźmierczak Katarzyna

Inspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

 64

Kubaszewska Katarzyna

Inspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

 124

65
Kaczorowski KrzysztofPodinspektorReferat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu-
124

 66

Bielski Łukasz

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

 -

124

 67

Małysz Jan 

kierowca

 Referat Organizacyjny

-

-

 68

Gańczarczyk  Andrzej

 Komendant

Straż Miejska 

-

-

 69

Pilch  Mirosław 

  strażnik

 Straż Miejska

-

-

 70

Miech    Mirosław 

   strażnik  

 Straż Miejska

-

-

 71

Drobisz-Szturc Monika 

  strażnik 

 Straż Miejska

-

-

 72

Pliszczyński  Wojciech 

 Z-ca Komendanta

 Straż Miejska

-

-

 73

Pilch Stanisław

 strażnik

 Straż Miejska

-

-

 74

Szturc Henryk

strażnik

 Straż Miejska

-

-

 75

Kędzior  Roman 

dozorca-obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 76

Czyż   Jerzy 

 dozorca obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 77

Jurosz  Piotr 

dozorca obsługa mon. 

 Straż Miejska

-

-

 78

Niemczyk  Genowefa 

 Sprzątaczka 

 

-


 79

Klimek Danuta

 Sprzątaczka 

 

-


 


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie