Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 kwietnia 2011 | wersja 55 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wykaz stanowisk


 

Wykaz stanowisk

L.p. 

 Nazwisko          Imię 

Stanowisko 

Komórki organizacyjne 

Nr biura 

 Nr telefonu wewnętrznego

 1

Poloczek Jan

Burmistrz 

 

 203

102

 2

Forias Lidia

 Z-ca Burmistrza

 

210

104

 3

Cieślar Jan

 Sekretarz

 

210

104

 4

Cieślar Damian

 Skarbnik Miasta

 

  116 

 125

 5

Pagieła Elżbieta

 Radca Prawny

 

 2

 138

 6

Wantulok Mariola

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 7

Majewski Jacek

Podinspektor

 Referat  Finansowy

 115

 109

 8

Cienciała Renata

Podinspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 9

Cieślar Ewa

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 10

Wrzecionko Alicja

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

11

Mazur Wiesława 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 121

 123

 12

Halina Szlaur

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

 13

Pilch Dorota 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 112

 135

 14

Kuszel Maria

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 3

 126

 15

Sosińska-Bednarczyk Jowita 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 114

 103

 16

Wardas Stanisław 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 121

 123

 17

Wisełka Anna

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 18

Szmid Małgorzata

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 19

Małysz Łukasz

 Inspektor

 Referat Finansowy

 114

 103

 20

Lipiński Krzysztof 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 7

 105

 21

Podżorska  Emilia 

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 7

 106

 22

Tlałka Róża

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 23

Wrzecionko Monika

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 24

Pieszka Artur

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 25

Pezda Janusz 

 Inspektor

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 26

Pik Ewa

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 27

Kamiński Krzysztof

Podinspektor

  Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 28

Pilch-Rucka Anna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

113

 29

Bujok Anna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 30

Palowska Martyna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 31

Stebel Beata

Kierownik Referatu 

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 32

Cieślar Alicja 

 Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 33

Cieślar  Lidia

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 34

Urbański Dariusz

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 35

Chmiel Tadeusz 

 Kierownik Referatu

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 36

Roman Małgorzata

Inspektor 

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 37

Szalbot Grażyna

 Inspektor

 Referat
Organizacyjny

 205

122

 38

Słowiok Alina

 Goniec

 Referat
Organizacyjny

-

-

 39

Jarosz Paulina

 Podinspektor

 Referat
Organizacyjny

 202

101

 40

Berdychowski   Janusz 

Informatyk

Referat
Organizacyjny

 1

128 

 41

Bielski Łukasz

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 201

114

 42

Czyż Magdalena 

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

202

101

 43

Szalbot Małgorzata 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej


5


 115

 44

Pilch Anna 

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej

 2

 107

 45

Polok Janina

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej

 6

 134

 46

Szatan Irena

Kierownik

 Urząd Stanu Cywilnego

 101

 117

 47

Zarychta Ewa

 Kierownik

 Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

 48

Czyż Katarzyna

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

 49

Kubaszewska Katarzyna

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

50
Kaczorowski KrzysztofPodinspektorReferat Promocji, Turystyki i Sportu-
124

 51

Sztajnert Krzysztof

 Kierownik

Miejska Służba Drogowa 


108


  133

 52

Ples Ewa

Podinspektor

 Miejska Służba Drogowa

 107

 119

 53

Pilch Aleksandra

Podinspektor

 Miejska Służba Drogowa

 107

 119

 54

Kozyra Bogdan 

Rzemieślnik specjalista

 Miejska Służba Drogowa

 108

 133

 55

Cichy  Paweł 

pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 56

Małysz Jan 

kierowca

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 57

Polok Andrzej

 pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 58

Szalbót  Andrzej 

pracownik fizyczny 

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 59

Szturc  Andrzej 

pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 60

Gańczarczyk  Andrzej

 Komendant

Straż Miejska 

-

-

 61

Pilch  Mirosław 

  strażnik

 Straż Miejska

-

-

 62

Miech    Mirosław 

   strażnik  

 Straż Miejska

-

-

 63

Drobisz-Szturc Monika 

  strażnik 

 Straż Miejska

-

-

 64

Pliszczyński  Wojciech 

 Z-ca Komendanta

 Straż Miejska

-

-

 65

Pilch Stanisław

 strażnik

 Straż Miejska

-

-

 66

Szturc Henryk

strażnik

 Straż Miejska

-

-

 67

Kędzior  Roman 

dozorca-obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 68

Czyż   Jerzy 

 dozorca obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 69

Jurosz  Piotr 

dozorca obsługa mon. 

 Straż Miejska

-

-

 70

Niemczyk  Genowefa 

 Sprzątaczka 

 

-

-

 


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie