Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2010 | wersja 49 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Wykaz stanowisk


 

Wykaz stanowisk

L.p. 

 Nazwisko          Imię 

Stanowisko 

Komórki organizacyjne 

Nr biura 

 Nr telefonu wewnętrznego

 1

Molin Andrzej

Burmistrz 

 

 203

102

 2

Cieślar Jan

 Z-ca Burmistrza

 

210

104

 3

Głowinkowski Jarosław 

 Skarbnik Miasta

 

  116 

 125

 4

Pagieła Elżbieta

 Radca Prawny

 

 2

 138

 5

Chmiel Anna 

Kierownik Referatu 

 Referat  Finansowy

 115

 109

 6

Cienciała Renata

Podinspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 7

Cieślar Ewa

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 118

 132

 8

Wrzecionko Alicja

Podinspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

 9

Mazur Wiesława 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 121

 123

 10

Halina Szlaur

Podinspektor 

 Referat  Finansowy

 113

 111

 11

Pilch Dorota 

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 112

 135

 12

Kuszel Maria

Inspektor 

 Referat  Finansowy

 3

 126

 13

Sosińska Jowita 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 114

 103

 14

Wardas Stanisław 

 Inspektor

 Referat  Finansowy

 121

 123

 15

Wisełka Anna

 Inspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 16

Szmid Małgorzata

 Podinspektor

 Referat Finansowy

 112

 135

 17

Małysz Łukasz

 Podinspektor

 Referat Finansowy

 114

 103

 18

Wantulok Mariola

 Podinspektor 

 Referat  Finansowy

 115

 109

 19

Lipiński Krzysztof 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 7

 105

 20

Podżorska  Emilia 

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 7

 106

 21

Tlałka Róża

Inspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 22

Wrzecionko Monika

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 23

Pieszka Artur

Podinspektor 

 Referat Gospodarki
 Przestrzennej i Nieruchomości

 8

 106

 24

Cieślar Damian 

Kierownik Referatu 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 136

 25

Pezda Janusz 

 Inspektor

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 26

Pik Ewa

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 27

Kamiński Krzysztof

Podinspektor

  Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 116

 28

Pilch-Rucka Anna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

113

 29

Bujok Anna

Podinspektor 

 Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

 207

 113

 30

Stebel Beata

Kierownik Referatu 

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 31

Cieślar Alicja 

 Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 32

Szalbot Grażyna 

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 105

 118

 33

Urbański Dariusz

Inspektor

 Referat Spraw
Obywatelskich i Obronnych

 106

 108

 34

Chmiel Tadeusz 

 Kierownik Referatu

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 35

Roman Małgorzata

Inspektor 

 Referat
Organizacyjny

 201

114 

 36

Cieślar  Lidia 

 Inspektor

 Referat
Organizacyjny

 1

121

 37

Słowiok Alina

 Goniec

 Referat
Organizacyjny

-

-

 38

Jarosz Paulina

 Podinspektor

 Referat
Organizacyjny

 205

122 

 39

Berdychowski   Janusz 

Informatyk

Referat
Organizacyjny

 1

128 

 40

Bielski Łukasz

Podinspektor

Referat
Organizacyjny

 201

114

 41

Czyż Magdalena 

Podinspektor 

 Referat
Organizacyjny

202

101

 42

Szalbot Małgorzata 

Kierownik Referatu 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej


5


 115

 43

Pilch Anna 

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej

 2

 107

 44

Polok Janina

Inspektor 

Referat Gospodarki
 Mieszkaniowej i Komunalnej

 6

 134

 45

Szatan Irena

Kierownik

 Urząd Stanu Cywilnego

 101

 117

 46

Zarychta Ewa

 Kierownika

 Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

 47

Czyż Katarzyna

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

 48

Kubaszewska Katarzyna

Podinspektor

Referat Promocji, Turystyki i Sportu

 -

 124

49Kaczorowski KrzysztofPodinspektorReferat Promocji, Turystyki i Sportu-
124

 50

Sztajnert Krzysztof

 Kierownik

Miejska Służba Drogowa 


108


  133

 51

Ples Ewa

Podinspektor

 Miejska Służba Drogowa

 107

 119

 52

Pilch Aleksandra

Podinspektor

 Miejska Służba Drogowa

 107

 119

 53

Kozyra Bogdan 

Rzemieślnik specjalista

 Miejska Służba Drogowa

 108

 133

 54

Cichy  Paweł 

pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 55

Małysz Jan 

kierowca

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 56

Polok Andrzej

 pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 57

Szalbót  Andrzej 

pracownik fizyczny 

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 58

Szturc  Andrzej 

pracownik fizyczny

 Miejska Służba Drogowa

-

-

 59

Gańczarczyk  Andrzej

 Komendant

Straż Miejska 

-

-

 60

Pilch  Mirosław 

  strażnik

 Straż Miejska

-

-

 61

Miech    Mirosław 

   strażnik  

 Straż Miejska

-

-

 62

Drobisz-Szturc Monika 

  strażnik 

 Straż Miejska

-

-

 63

Pliszczyński  Wojciech 

 Z-ca Komendanta

 Straż Miejska

-

-

 64

Pilch Stanisław

 strażnik

 Straż Miejska

-

-

 65

Szturc Henryk

strażnik

 Straż Miejska

-

-

 66

Kędzior  Roman 

dozorca-obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 67

Czyż   Jerzy 

 dozorca obsługa mon.

 Straż Miejska

-

-

 68

Jurosz  Piotr 

dozorca obsługa mon. 

 Straż Miejska

-

-

 69

Niemczyk  Genowefa 

 Sprzątaczka 

 

-

-

 


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie