Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 grudnia 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz podatków i opłat lokalnych


 

Poniżej zamieszczono wykaz stawek podatkowych i opłat, które będą obowiązywały w roku 2004.
Wzory deklaracji i oświadczeń załączono do odpowiednich uchwał budżetowych: PODATKI/2004

PODATEK STAWKA
[zł]
od budynków mieszkalnych i ich części
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

0,52
(0,51 - 2003r
 0,45 - 2002r)

od garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

0,52
(0,51 - 2003r
 0,45 - 2002r)

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

16.80
(16.50 - 2003r
 15.80 - 2002r)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

3,49
(3,46 - 2003r
10,80 - 2002r)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

8,11
(8,06 - 2003r
 7,84 - 2002r)

od części budynków mieszkalnych przeznaczonych okresowo na pokoje gościnne
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

13,00
(13,00 - 2003r
 8,42 - 2002r)

od budynków gospodarczych lub ich części trwale związanych z gruntem
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,86
(4,82 - 2003r
 4,70 - 2002r)

od garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,86
(4,82 - 2003r
 4,70 - 2002r)

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

 

4,86
(4,82 - 2003r
 4,70 - 2002r)
od budowli
% wartości rocznie
2,00
(2,00 - 2003r
 2,00 - 2002r)

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 powierzchni rocznie

 

0,60
(0,55 - 2003r
(0,49 - 2002r)

od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1 ha powierzchni rocznie

 

3,41
(3,38 - 2003r
 3,28 - 2002r)

od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni rocznie

 

0,20
(0,10 - 2003r
 0,08 - 2002r)

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton
 

Rodzaj samochodu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

 

Od 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5, do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

 

Stawka podatku w złotych

  • samochody spełniające normę EURO 2

wyprodukowane po roku 1995

534

 

801

945

  • samochody spełniające normę EURO 2

i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

555

842

976

  • samochody nie spełniające normy EURO 2

i wyprodukowane po roku 1995

575

883

1027

  • samochody nie spełniające normy EURO 2

i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

616

 

924

1130

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

(2 osie)

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszania osi

 

Stawka podatku w złotych

12

15

15

1.438

1.643

1.643

2.033

(3 osie)

 

Stawka podatku w złotych

12

19

23

19

23

1.910

2.013

2.054

2.044

2.126

2.259

(4 osie i więcej)

 

Stawka podatku w złotych

12

27

29

27

29

2.054

2.105

2.157

2.157

2.259

2.452,80
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

 

W 1995r. i wcześniej

Po 1995 roku

-ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

-ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7
ton i poniżej 12 ton

616

822

514

616

 

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszania osi

 

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.027

1.232

1.541

1.232

1.541

1.937,76

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.489

2.054

1.746

2.548,65

 

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez podatnika  podatku rolnego
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej  -  1.109 zł
- przyczepy  lub  naczepy  wyprodukowane  po  roku  1995   -   924 zł
       
4. Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

 

Stawka podatku w złotych

12

25

25

821

1.027

1.027

1.335

2 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

924

1.027

1.130

1.232

1.130

1.232

1.438

1.699,87

3 osie

 

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1.130

1.335

1.438

1.746

 

5. Autobusy

 

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

 

Stawka podatku w złotych

- wyprodukowanych w roku 1995 i

wcześniej

- wyprodukowanych po roku 1995

1.171

1.130

1.695

1.602


OPŁATA STAWKA
[zł]
za sporządzenie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego 100,00
(55,00 - 2003r
 55,00 - 2002r)
za poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 50,00

OPŁATA STAWKA
[zł]

przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra itp. przez indywidualnych producentów, sprzedających wytwory swojej produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce

2,00
(2,00 - 2003r
 2,00 - 2002r)
przy dokonywaniu sprzedaży ze stanowiska:  
1. artykułów spożywczych, ogrodniczych 20,00
(20,00 - 2003r
 20,00 - 2002r)
2. sprzętu audio-video 25,00
(25,00 - 2003r
 25,00 - 2002r)
3. innych artykułów, sprzętów i towarów 32,00
(32,00 - 2003r
 32,00 - 2002r)
przy sprzedaży z samochodu:  
1. osobowego 22,00
(22,00 - 2003
 22,00 - 2002r)
2. dostawczego ( żuk, nysa, bus ) do 1,5 t 26,00
(26,00 - 2003r
 26,00 - 2002r)
3. ciężarowego pow. 1,5 t, z którego sprzedawane są płody rolne 32,00
(32,00 - 2003r
 32,00 - 2002r)
4. ciężarowego pow. 1,5 t, z którego sprzedawane są inne towary 55,00
(55,00 - 2003r
 55,00 - 2002r)

OPŁATA STAWKA
[zł]
STYCZEŃ, LUTY, MAJ, CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ I GRUDZIEŃ
od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
za każdy dzień pobytu
1,50
(1,50 - 2003r
 1,50 - 2002r)
od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów 0,80
(0,80 - 2003r
 0,80 - 2002r)
MARZEC, KWIECIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD
od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
za każdy dzień pobytu
1,50
(1,50 - 2003r
 1,50 - 2002r)
od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów 0,40
(0,40 - 2003r
 0,80 - 2002r)


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie