Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 czerwca 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń.


 

Wisła, dnia 27.05.2008r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 14 pkt.2 lit. e i lit. f oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. , Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Wisła podaje do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
-  wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, za rok 2007 do dnia 31 maja 2008 roku.

Wykaz w/w osób oraz jednostek znajduje się w załączniku poniżej.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie