Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 czerwca 2014 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Wycinka 3 drzew w pasie drogowym dróg gminnych oraz dróg powiatowych zarządzanych przez Gminę Wisła


 

Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

(podstawa prawna art. 4, pkt. 8 powołanej wyżej ustawy).


Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych.  

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie