Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 stycznia 2018 08:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wpłaty należności

1) System identyfikacji płatności masowych

2) Ogólnodostępne rachunki bankowe

System identyfikacji płatności masowych (SIMP)

Od 1 stycznia 2014 roku trwa wdrażanie tzw. system identyfikacji płatności masowych co oznacza, że każdy podatnik i kontrahent otrzyma swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności.

Poprzez pojęcie podatnika należy rozumieć również podatnika grupowego (np. w sytuacji współwłasności). Może więc się zdarzyć, że jedna osoba fizyczna może mieć przydzielone kilka indywidualnych numerów rachunków bankowych w zależności od tego, w ilu różnych współwłasnościach występuje!

Każdy podatnik otrzyma korespondencję ze wskazaniem indywidualnego numeru rachunku bankowego.

Prosimy o zwracanie uwagi na poprawność wykonywania przelewów bankowych.


Ogólnodostępne rachunki bankowe
prowadzone w ING Bank Śląski S.A. (
INGBPLPW)

Informacja opublikowana w zakładce Informacja ogólna.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie