Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 marca 2019 10:02 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu

Gmina Wisła jest udziałowcem Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10.

KRS: 0000091989, REGON: 070473920, NIP: 5481004266, BIP: www.bip.wzc.com.pl/

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki wodnej na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Ponadto na podstawie umowy z dnia 28 września 1995 roku Spółka świadczy odpłatnie na rzecz Gminy Wisła usługę odprowadzania ścieków komunalnych.

Kapitał zakładowy Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 wynosił 106.704.000,00 PLN.
Łączna wartość udziałów Gminy Wisła na dzień 31.12.2018 wynosił 9.692.000,00 PLN.

Przedstawicielem Gminy Wisła na zgromadzeniu wspólników Spółki jest Burmistrz Tomasz Bujok, osobą nadzorującą działalność Spółki z ramienia Gminy Wisła, zasiadającą w radzie nadzorczej, jest Skarbnik Damian Cieślar.

Więcej informacji na temat spółki można znaleźć na stronie internetowej www.wzc.com.pl oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. 2016 poz. 1202 ze zm.) w załączniku zostały opublikowane:
1) Uchwała nr LIII/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.03.2017r.,
2) Uchwała nr LIV/13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r.,
3) Uchwała nr LIV/14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r.

Pliki do pobrania

  • 1) Uchwała nr LIII/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.03.2017r.
2) Uchwała nr LIV/13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r.
3) Uchwała nr LIV/14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r. 2017_WZC.pdf 4 MB

    1) Uchwała nr LIII/1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.03.2017r. 2) Uchwała nr LIV/13/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r. 3) Uchwała nr LIV/14/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 31.05.2017r.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie