Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2006 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście Wisła w roku 2007


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/oczyszczanie/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie